Et ministerielt udviklingsprojekt

UCSJ (Nu Professionshøjskole Absalon) fik som bevillingshaver opgaven inden for perioden 2014 – 1 august 1025 at planlægge og etablere DMN. Tilskudsmodtager skulle indgå et forpligtigende samarbejde med de øvrige UC’er samt samarbejde med Danmarks matematiklærerforening i forbindelse med opgaveløsningen.

 

Kravet til opgaveløsningen var:

  • Netværket skulle etableres som et nationalt netværk bestående af primært matematikvejledere og andre ressourcepersoner på landets folkeskoler.
  • Der skulle etableres lokale undernetværk – gerne på regionalt og så vidt muligt også kommunalt niveau.
  • mindst 50 pct. af landets folkeskoler skulle indgå i netværket.
  • Der skulle udvikles en levedygtig organisering med sekretariatsmæssig understøttelse af netværket.
  • At netværk og understøttende organisering var etableret i foråret 2014 og bliver konsolideret i løbet af skoleåret 2014/2015.
  • Der skulle udvikles en webbaseret platform til formidling og kommunikation til og mellem netværk (eventuelt som en udvidelse af eksisterende platforme i UVMs regi fx skolekom).