Aftale med UVM

UCSJ har som bevillingshaver fået til opgave inden for perioden 2014 – 1 august 1025 at planlægge etableringen af netværket og understøttende organisering i detaljer, samt forestå den praktiske gennemførelse af etableringen. Tilskudsmodtager skal indgå et forpligtigende samarbejde med de øvrige UC’er samt samarbejde med Danmarks matematiklærerforening i forbindelse med opgaveløsningen.

 

Succeskriterier

UVM forventer, at:

  • Netværket er etableret som et nationalt netværk bestående af primært matematikvejledere og andre ressourcepersoner på landets folkeskoler.
  • Der er etableret lokale undernetværk – gerne på regionalt og så vidt muligt også kommunalt niveau.
  • At der indgår matematikvejledere, ressourcepersoner eller lign. fra mindst 50 pct. af landets folkeskoler i netværket.
  • Der er udviklet en levedygtig organisering med sekretariatsmæssig understøttelse af netværket.
  • Netværk og understøttende organisering er etableret i foråret 2014 og bliver konsolideret i løbet af skoleåret 2014/2015.
  • Der før skolestart 2014 er udviklet en webbaseret platform til formidling og kommunikation til og mellem netværk (eventuelt som en udvidelse af eksisterende platforme i UVMs regi).