Det nationale

Følgegruppen består af repræsentanter fra matematikforeninger, UC- miljøerne, universitet og relevante offentlige og faglige organisationer. Gruppen mødes en gang om året til orientering om årets arbejde og drøftelse/anbefaling af kommende indsatser

Det nationale sekretariat er nedsat af professionshøjskolerne I Danmark 2016 og på vegne af dem finansieret og allokeret af Professionshøjskole Absalon.

Det regionale

Der er etableret seks regionale enheder af DMN, som følger professionshøjskolernes opdeling af kommunerne i Danmark (se andetsteds). De benævnes:

  • DMN København og Nordsjælland (og Bornholm)
  • DMN Sjælland
  • DMN Lillebælt
  • DMN Syddanmark
  • DMN Midtjylland
  • DMN Nordjylland

Hver af de seks regioner i DMN-regional består af

  • Det samlede regionale netværk af matematikvejledere som består af alle medlemmer af DMN i regionen. Heldagsmøde en gang om året.
  • Den regionale sekretariat (Trebanden) som består af repræsentation fra Danmarks Matematiklærerforening, CFU og læreruddannelsen i regionen.
  • Det regionale netværksråd, som består af 1 – 2 kommunalt udvalgte repræsentanter blandt kommunens matematikvejledere. (Se disse andetsteds). Derudover repræsentationer fra Danmarks Matematiklærerforening samt Trebanden. Mødefrekvens to gange om året.