Styregruppe og et nationalt sekretariat for DMN

Der etableres et nationalt sekretariat, som får ansvaret for at planlægge og understøtte etableringen og opbygningen af DMN. Der oprettes en styregruppe, som består af lederen af det nationale sekretariat, repræsentation for ledelsen af UC CFU, ledernetværket for læreruddannelsen i UC samt Danmarks matematiklærerforening.

I perioden 2014 samt skoleåret 2014/15 varetager UCSJ funktionerne i det nationale sekretariat, som bevillingshaver.

 

Etablering af det regionaleDMN

Der etableres seks regionale enheder af DMN, som indtil videre følger professionshøjskolernes opdeling af kommunerne i Danmark. De benævnes:

  • DMN København og Nordsjælland (og Bornholm )
  • DMN Sjælland
  • DMN Lillebælt
  • DMN Syddanmark
  • DMN Midtjylland
  • DMN Nordjylland

Hver af de seks regioner i DMN regional består af:

1)      Det regionale netværk

2)      Det regionale netværkssekretariat

3)      Det regionale netværksråd

 

Det regionale netværk

Det regionale netværk består af alle de matematikvejledere, der er tilmeldt DMN og som arbejder på en grundskole inden for regionen.

Der kan indgå sekundære medlemmer af netværket fx konsulenter, læreruddannere, forskere m.m.

 

Det regionale netværkssekretariat:

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående en UC læreruddanner, en CFU repræsentant, en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant. Det regionale sekretariat har løbende koordinerende kontakt med det nationale sekretariat for DMN.

 

Det regionale netværksråd:

Det regionale netværksråd består af:

  • Det regionale netværkssekretariat
  • En/to vejlederrepræsentanter fra hver kommune i regionen (her kan størrelse være en afgørende faktor). Repræsentanterne udvælges af den pågældende kommune i samarbejde med matematikvejlederne i kommunen.
  • En/to repræsentanter fra Danmarks Matematiklærerforening
  • Mulige regionalt valgte sekundære videnspersoner fx kommunale konsulenter samt ministeriel læringskonsulent, som inddrages efter aftale.

 

Mødefrekvens minimum to gange om året.

 

 

DMN kommunal

 

 

 

Som det ses varierer antallet af skoler noget i de forskellige kommuner. Der kan dog ”gemme” sig flere matrikler under et skolenavn. Denne usikkerhed til trods ses en tendens til, at hovedparten har mulighed for at lave kommunale netværk, som er overskuelige og passende store. Der kan dog være brug for, at man fra det nationale sekretariat og det regionale netværkssekretariat opfordrer og understøtter et kommunalt evt. tværkommunalt samarbejde, hvor dette ikke er sket.