Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er navngivet Danmarks MatematikvejlederNetværk (DMN) og defineres som et netværk af primært matematiklærere, der er tildelt en vejlederfunktion på en grundskole for at facilitere udviklingen af matematikundervisningen.

Bemærkningen ”tildelt” skal hentyde til, at det ikke er et netværk, hvor man som udgangspunkt deltager grundet personlig interesse, men fordi man har en funktion og et formuleret ansvar knyttet til en bestemt grundskole. Et ansvar som er defineret af den lokale ledelse på skolen. Det er således ikke ”alle interesserede” matematiklærere, som er indtænkt i at skulle indgå i netværket.

Der indgår dog en sekundær gruppe, som udgør tilknyttede arbejdsfunktioner i det matematikdidaktiske miljø i Danmark som kommunale konsulenter, forskere, interesseorganisationer, særlige resursepersoner m.m., De kan tilmelde som ”andet” på denne hjemmeside.

Det afgøres lokalt på skolen, hvordan ”en grundskole” skal tolkes, idet der kan indgå en fordeling af vejlederansvaret på både klassetrin, afdelinger og matrikler. Der er således ikke en begrænsning på antallet pr. skole men på hvor vidt man er tildelt funktionen eller ej.

Det betragtes ikke som en forudsætning, at man er uddannet matematikvejleder. Det er skolens ledelse, som tager stilling til, hvem der falder inden for de omtalte funktionsrammer. Det skal nævnes, at der i betegnelsen grundskole indgår såvel folkeskoler som frie skoler, specialskoler og efterskoler

I det følgende benævnes den resurseperson på skolen, som varetager det omtalte arbejde som ”matematikvejlederen”.