Hvem henvender netværket sig til?

Netværket navngives Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN) og defineres som et netværk af primært matematiklærere, der er tildelt en vejlederfunktion på en grundskole for at facilitere udviklingen af matematikundervisningen.

Bemærkningen ”tildelt” skal hentyde til, at det ikke er et netværk, hvor man som udgangspunkt deltager grundet personlig interesse, men fordi man har en funktion og et formuleret ansvar knyttet til en bestemt grundskole. Et ansvar som er defineret af den lokale ledelse på skolen. Det er således ikke ”alle interesserede” matematiklærere, som er indtænkt. Der kan dog udvikle sig sekundære grupper, der knytter sig til netværket som kommunale konsulenter, forskere, interesseorganisationer, særlige resursepersoner m.m., som man efter tid finder det naturligt at inddrage.

Det afgøres lokalt, hvordan ”en grundskole” skal tolkes, idet der kan indgå en fordeling af vejlederansvaret på afdelinger og matrikler.

Det betragtes ikke som en forudsætning, at man er uddannet matematikvejleder. Det er skolens ledelse, som tager stilling til, hvem der falder inden for de omtalte funktionsrammer. Det skal nævnes, at der i betegnelsen grundskole indgår såvel folkeskoler som frie skoler, specialskoler og efterskoler – men at hovedfokus indledningsvis er folkeskoler.

I det følgende benævnes den resurseperson på skolen, som varetager det omtalte arbejde som ”matematikvejlederen” – med fokus på funktion og ikke uddannelse.