Målsætning

DMN skal udvikle sig til et levedygtigt netværk, som kan understøtte den enkelte matematikvejleder i samarbejdet med fagteamet for at videreudvikle matematikundervisningen lokalt. Dette skal bl.a. ske ved et øget vidensflow af væsentlige fagdidaktiske forskningsresultater, gennem større kendskab til hvem, der gør hvad, herunder succeser og fiaskoer på særlige tiltag og udviklingsarbejder samt øget national og regional drøftelse af fælles fagdidaktiske problemstillinger fx knyttet til emner som matematik og inklusion, målstyret undervisning, talentet i matematikundervisningen osv.

I dette indgår ligeledes vidensdeling og spredning af Undervisningsministeriets udviklingsprojekter, initiativer, undersøgelser, nye bekendtgørelser med mere.