Det regionale netværkssekretariat i Syddanmark

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

DMN Syddanmark Rune Hansen (UCSyd Lær) ruha@ucsyd.dk
Hanne Sax Holm (DMLF) hanne.sax.holm@gmail.com
Finn Nørgaard (CFU Syd) fnor@ucsyd.dk