Trebanden Sjælland

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

 

DMN Sjælland Bent Lindhardt (PHA Læreruddannelsen) bli@pha.dk
Marie Louise Pedersen (DKMAT) mlp@herlufsholm.dk
Mari-ann Skovlund Jensen (CFU PHA) msj@pha.dk