Det regionale netværkssekretariat i Nordjylland

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

DMN Nordjylland Annette Skipper-Jørgensen (UCN Lær) asj@ucn.dk
Annette Lilholt (DMLF) annette.lilholt@skolekom.dk
Hanne Due Bak hdb@ucn.dk