Det regionale netværkssekretariat i Midtjylland

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

 

DMN Midtjylland

 

 

Kaj Østergård (VIA Lær) kost@viauc.dk
Jørgen Korsgaard (DMLF) joergen.korsgaard@skolekom.dk
Ole Hauboe, (CFU VIA) oleh@via.dk