Trebanden Midtjylland

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

 

DMN Midtjylland Kaj Østergaard (VIA Læreruddannelsen) kost@via.dk
Tina Vrensted Ritter (DMLF) tina.vrensted.ritter@lun.herningkommune.dk
Ole HauboChristensen (CFU VIA) oleh@via.dk