Det regionale netværkssekretariat i Lillebælt

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

 

DMN Lillebælt

 

 

Mette Hjelmborg (UC Lillebælt Lær) medh@ucl.dk
Karina T. Andersen (DMLF) karina.w.andersen@skolekom.dk
Bo Kristensen (CFU Lillebælt) btkr@ucl.dk