Trebanden i Lillebælt

Det regionale DMN ledes af et regionalt sekretariat bestående af en UC læreruddanner, en CFU repræsentant og en repræsentant for Danmarks Matematiklærerforening – med inddragelse af en læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, hvor dette er gensidigt relevant.

 

DMN Lillebælt Karina W. Andersen (DMLF) karina.w.andersen@skolekom.dk
Rikke Schnedler Teglskov Kristensen  (CFU UCL) rstk@ucl.dk
Bo Teglskov Kristensen  (CFU UCL) btkr@ucl.dk
Mette Hjelmborg (UCL læreruddannelsen) medh@ucl.dk