Arbejdsopgaver for det regionale netværksråd

Der vil givet være forskelle på de beslutninger, man tager i de enkelte regioner om arbejdsfelter og arbejdsindsats, idet traditionerne for aktiviteter og arrangementer synes ganske forskellige. Der er i flere regioner fungerende traditioner for arrangementer omkring matematikvejlederne, som bør behandles med respekt ved beslutninger om kommende tiltag. Der kan generelt peges på følgende indhold:

 • Vidensdeling om nye resultater fra den fagdidaktiske forskning og udviklingsarbejde.
 • Evt. oplæg fra eksterne inspiratorer såvel på forskning og praksisniveau.
 • Diskussion om fagdidaktiske spørgsmål i tiden.
 • Gensidig erfaringsudveksling.
 • Orientering og mulig koordination af initiativer fx kursusvirksomhed, konference m.m.
 • Fælles initiativer på det regionale plan.
 • Information om kampagner, initiativer, lovændringer, nye materialer osv., herunder nyt fra Undervisningsministeriet.

 

Afledte arbejdsindsatser for perioden 2014/15

 • Der udstikkes retningslinjer for ”Matematikvejlederens dag” i regionen for alle udpegede matematikvejledere, som indgår i regionens netværk. Matematikvejlederens dag skal opfattes som den dag, hvor alle vejledere fra regionen har mulighed for at deltage, og hvor debat diskussion og information om fagdidaktiske centrale spørgsmål indgår. Der kan indgå møde med forskere eller særligt udvalgte praktikere, der kan indgå møde i særlige temagrupper fx tidlig indsats, test osv. Matematikvejlederens dag er et forum, hvor bottom up og top down mødes.
 • Matematikvejlederens dag planlægges og gennemføres med hjælp fra det nationale sekretariat. Oplæg til rammer og muligheder forelægges af det regionale netværkssekretariat på det første møde i det regionale netværksråd.
 • Der laves en ”Årsplan” for samarbejdet og mødevirksomheden herunder en plan for indholdet på møderne. Årsplanerne sendes til det nationale sekretariat, som samler og udgiver en aktivitetsplan for hele Danmark. Årsplanen opdateres løbende.
 • Der indgår deltagelse i den virtuelle skolekom-konference med fx informationer og indlæg
 • Andet som vil udvikle sig i fællesskabet over tid.