Grundlag for arbejdsopgaver

Der vil givet være forskelle på de beslutninger, man tager i de enkelte regioner om arbejdsfelter og arbejdsindsats, idet traditionerne for aktiviteter og arrangementer synes ganske forskellige. Der er i flere regioner fungerende traditioner for arrangementer omkring matematikvejlederne, som bør behandles med respekt ved beslutninger om kommende tiltag.

Der kan generelt peges på følgende indhold:

  • Vidensdeling om nye resultater fra den fagdidaktiske forskning og udviklingsarbejde.
  • oplæg fra eksterne inspiratorer såvel på forskning og praksisniveau.
  • Diskussionsforaer om fagdidaktiske spørgsmål i tiden.
  • Gensidig erfaringsudveksling.
  • Orientering og mulig koordination af initiativer fx kursusvirksomhed, konference m.m.
  • Fælles initiativer på det regionale plan.
  • Information om kampagner, initiativer, lovændringer, nye materialer osv., herunder nyt fra Undervisningsministeriet.