Database og virtuel konference

Der etableres en national database bestående af matematikvejledere og lignende resursepersoner. Det er det nationale sekretariats opgave at sørge for at infomere om databasens eksistens og at opsøge skoler, som ikke har indberettet matematikvejledere for at konstatere, om man ønsker at indgå. Databasen revideres hvert år i skoleårets begyndelse med henvendelse til alle skoler om at bekræfte deltagernes status som matematikvejledere.

 

Der er etableret en national SkoleKom-konference for medlemmer af DMN. Den vil fremgå på dit skrivebord ved logoet til DMN. Har man tilmeldt sig DMN kommer man automatisk med i konferencen. Opdatering og vedligehold af konferencen foregår via det nationale sekretariat. Det påtænkes senere at supplere denne konference med forskellige sociale medier herunder webinar-sessions.