Den nationale database

Der er etableret en national database bestående af matematikvejledere og lignende resursepersoner. Det er det nationale sekretariats opgave at sørge for at infomere om databasens eksistens og at opsøge skoler, som ikke har indberettet matematikvejledere for at konstatere, om man ønsker at indgå. Databasen revideres løbende.