• Kontakt og aftaler med samtlige professionshøjskoler herunder CFU, UC Læreruddannelse samt Danmarks Matematiklærerforening om etablering og organisering
  • Opbygning af netværket herunder etablering af de regionale sekretariater samt kontakt til alle kommuner om at udpege en vejlederrepræsentant for kommunen til regionsrådene i DMN.
  • Kontakt til ledelsen på Danmarks grundskoler om mulig udvælgelse af resurseperson, som varetager matematikvejlederfunktioner og efterfølgende forespørgsel om at indgå i databasen og den virtuelle skolekom-konference for DMN.
  • Opbygning og vedligeholdelse af en fælles skolekom-konference-, samt afsøgning af supplerende mødeformer som webinar m.m. Heri indgår overvejelser om anvendelsen af EMUen.
  • Oprette, opdatere og vedligeholde en database med relevante oplysninger om netværkets deltagere.
  • Sammen med de regionale sekretariater at være initiativtager og organisator af indsatser over for kommuner, hvor netværksdannelsen har brug for understøttende virksomhed herunder muligheden for tværkommunale samarbejder.
  • Understøttende sekretariatsbistand til det regionale råd og sekretariat i DMN.
  • Etablere en vidensbank af personer herunder forskningsmiljøer såvel indenlandsk som udenlandsk, der kan indgå som fagdidaktisk inspiratorer i netværket fx via indlæg i ”nyhedsbreve”. Heri indgår afsøgningen af muligheden for at inddrage det regionale sekretariat og det regionale råd i ”stof” til nyhedsbreve.
  • Redaktion og fremstilling af inspirationsmateriale, fagdidaktiske ”Nyhedsbreve” til opdateringen af matematikvejlederne vedrørende nyere forskning og gode praksiseksempler m.m.
  • Evt. medvirker og initiativtager til særlige nationale arrangementer som fx en fælles konference som d. 26. maj.