Det nationale sekretariat har som arbejdsopgave

  • at varetage kontakt med det offentlige, private og politiske rum ved sammenhænge der vedrører netværket herunder kontakt til Undervisningsministeriet.
  • at varetage vedligeholdelse og opdatering af de kommunikationsplatforme som indgår i netværket.
  • at tage initiativ til national formidling af relevant fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde herunder afholdelse af 5 – 6 webinarer pr år.
  • at deltage i planlægning og gennemførsel af den nationale konference for matematikvejledere.
  • at administrere og vedligeholde en database for medlemmer af DMN.
  • at afholde et årligt møde for de regionale trebander til orientering og evaluering af det regionale netværksarbejde.
  • At videreudvikle den netbaserede kommunikation med netværkets medlemmer
  • Understøtte det regionale råd og det regionale sekretariat i DMN.
  • Etablere kontakt til fagdidaktiske miljøer såvel nationalt, nordisk og internationalt.

 

Den nationale database

Der er etableret en national database bestående af matematikvejledere og lignende resursepersoner. Det er det nationale sekretariats opgave at sørge for at infomere om databasens eksistens og at opsøge skoler, som ikke har indberettet matematikvejledere for at konstatere, om man ønsker at indgå. Databasen revideres løbende.

 

Den nationale kommunikation

Der er etableret en national SkoleKom-konference for medlemmer af DMN.
Har man tilmeldt sig DMN kommer man automatisk med i konferencen. Den vil fremgå på dit skrivebord ved logoet til DMN.
Opdatering og vedligehold af konferencen foregår via det nationale sekretariat.
Ud over skolekom konferencen er denne hjemmeside etableret med generelle oplysninger og til afvikling og lagring af DMN´s webinarer.
Som en sidste udvikling er DMN kommet på Facebook med den lukkede gruppe DMN Danmark, denne gruppe åbnes muligvis senere.