Trebanderne

Trebanderne udgør en repræsentation af en CFU- konsulent, en læreruddanner og en repr. fra Danmarks Matematiklærerforening.

Mødeaktiviteten afgøres lokalt.

Hovedopgaver:

  • Holde liv i netværket lokalt
  • Arrangere en årlig ”matematiklærerens dag” for regionens matematikvejledere til drøftelse og inspiration til deres arbejde som udvikler af matematikundervisningen på egne skoler.
  • Deltage i et årligt nationalt evaluerings og visionsmøde om tiltag i netværket
  • Planlægge og gennemføre to regionale netværksråd med repr. fra regionens kommuner
  • Der laves en ”Årsplan” for samarbejdet og mødevirksomheden herunder en plan for indholdet på møderne. Årsplanerne sendes til det nationale sekretariat, som samler og udgiver en aktivitetsplan for hele Danmark. Årsplanen opdateres løbende.

Matematikvejlederens dag skal opfattes som den dag, hvor alle vejledere fra regionen har mulighed for at deltage, og hvor debat diskussion og information om organisatoriske og fagdidaktiske centrale spørgsmål indgår. Der kan indgå møde med forskere eller særligt udvalgte praktikere, der kan indgå møde i særlige temagrupper fx tidlig indsats, test osv. Matematikvejlederens dag er et forum, hvor bottom up og top down mødes.

Det regionale netværksråd skal høres ved planlægning af Matematikvejlederens dag.