Den kommunale repræsentation

Rådet mødes to gange om året.

Deltagerne i rådsmødet er 1 – 2 matematikvejledere fra kommunerne i regionen udpeget af den siddende skolechef i kommunen.

Møderne skal indeholde udveksling af information om kommunale tiltag til inspiration for andre samt drøftelse af kommende Matematikvejlederdag