Fly 3 1511 (2)

Fra Matematikvejlederkonferencen d. 26. maj, hvor DMN blev indviet.

Danmarks Matematikvejleder Netværk er igangsat af Undervisningsministeriet i et samarbejde mellem Læreruddannelserne, CFU og Danmarks Matematiklærerforening.

Netværket henvender sig primært til matematiklærere på grundskoleniveau, som har fået tildelt en vejlederlignende funktion.